استانداری ایلام

پیام شیرخانی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری به مناسبت هفته حجاب و عفاف

حجاب نشانگر زیبایی روح و اندیشه توست

حجاب نشانگر زیبایی روح و اندیشه توست

حجاب نشانگر زیبایی روح و اندیشه توست
به مناسبت 21 تیر ماه روز ملی حجاب و عفاف
حیا وعفت دارای مراتب است ، همانگونه که حجاب نه هرفرد با حجاب را می توان کاملا با حیا برشمرد و نه هر فرد بی حجاب را کاملا بی حیا . اما طبیعی است که وقتی حیا و عفت کاملتر باشد رفتار اجتماعی واخلاقی فرد ضابطه مندتر و سازگارتربا حیا بروز می کند .
حجابی که از درون مایه حیا برخوردار نباشد ، چندان نه دوام دارد و نه ارزش ، همانگونه که حیای بدون حجاب نیز نه کامل است و نه در امان از آسیب .
عفاف به قدری اهمیت دارد که در تعالیم اسلامی هم ردیف تقوی قرار گرفته است ، وانسان با تقوی گرامی ترین فرد نزد پروردگار است . ریشه زندگی بر اساس عفت و پاک دامنی در فطرت انسانها نهادینه شده و روابط ما را تحت تأثیر قرار می دهد .
حیا یک ملکه درونی است ، که ثمره آن عفت است در قالب آموزه ها و انتقال از نسلی به نسل دیگر است .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است