استانداری ایلام

طهماسبی مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری گفت

رراستای کاهش تاثیر کرونا بروضعیت اجتماعی فرهنگی استان مقرر شده است کلیه دستگاههای اجرایی،سازمان ها و نهادها بادرنظر داشتن ابعاد و آثار اجتماعی بیماری کرونا، سیاست حفظ وتقویت امید، نشاط وهمدلی ومشارکت

رراستای کاهش تاثیر کرونا بروضعیت اجتماعی فرهنگی استان مقرر شده است کلیه دستگاههای اجرایی،سازمان ها و نهادها بادرنظر داشتن ابعاد و آثار اجتماعی بیماری کرونا، سیاست حفظ وتقویت امید، نشاط وهمدلی ومشارکت

‍ 🔸طهماسبی مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری گفت :درراستای کاهش تاثیر کرونا بروضعیت اجتماعی فرهنگی استان مقرر شده است کلیه دستگاههای اجرایی،سازمان ها و نهادها بادرنظر داشتن ابعاد و آثار اجتماعی بیماری کرونا، سیاست حفظ وتقویت امید، نشاط وهمدلی ومشارکت را سرلوحه اقدامات وفعالیت های جاری خود قراردهند و با نوآوری وخلاقیت دراین عرصه وبهره گیری ازمناسبت های آینده برنامه ها ی ویژه طراحی واجرا نمایند.
کلیه سازمان ها ونهادها، بایستی تلاش کنند ضمن مدیریت آثار کرونا همانند اختلالات سلامت روان،ایجاد مشکل درروابط خانوادگی، افزایش آسیبهای اجتماعی وکاهش سرمایه ومشارکت اجتماعی  نهایت تلاش  رادرجهت پیشبرد اهداف وبرنامه های اجتماعی بعمل آورند.
🔸عهدیه طهماسبی گفت :دستگاه های ارایه دهنده خدمات سلامت روانی واجتماعی مانند دانشگاه علوم پزشکی وبهزیستی ضمن افزایش کمی وکیفی خدمات مشاوره ای دردوره کرونا بایستی جهت تحت پوشش قراردادن اقشار آسیب پذیر برنامه های ویژه ای تدارک ببینند.
🔸طهماسبی  گفت:وزارت کشور درراستای افزایش تاب آوری اجتماعی درسطح فرد وخانواده، بهبود حوزه نشاط اجتماعی وغنی سازی اوقات فراغت کودکان، زنان خانه دار وسالمندان وکاهش استرس ها،ترمیم وروحیات اجتماعی وغنی سازی اوقات فراغت برنامه های توسعه ای وپیشگیرانه اجتماعی فرهنگی جهت کاهش آثار منفی کرونا تدوین نموده است که جهت اجرا درسالجاری به دستگاه ها، نهادها وسازمانهای مرتبط ابلاغ گردیده است که امید داریم باجرای این برنامه ها شاهد کاهش تبعات منفی روحی وروانی بیماری کرونا دراستان باشیم.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است