استانداری ایلام

شیرخانی مدیر کل امور بانوان استانداری

برگزاری نشست کمیته "رفع موانع پیش¬روی کسب و کارهای نوپای استان

برگزاری نشست کمیته "رفع موانع پیش¬روی کسب و کارهای نوپای استان

برگزاری نشست کمیته "رفع موانع پیش¬روی کسب و کارهای نوپای استان 

چهارمین نشست کمیته رفع موانع پیش¬روی کسب و کارهای نوپای استان و تلاش جهت تجاری¬سازی و بازاریابی آنها در تاریخ 24/1/1400در دفتر امور زنان و خانواده استانداری تشکیل شد. در این نشست که مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری ایلام، مدیر شرکت دانش¬بنیان مستقر در پارک علم و فناوری ایلام نیز حضور داشتند ،ابتدا سرکار خانم شیرخانی با بیان اینکه اهميت سهم زنان روستایی در نیروی انسانی نه تنها درفعاليتهای خانگی، بلکه، در فعاليتهای توليدی بيرون از خانوار نيز میباشدو زنان هم در منزل و هم دربیرون از منزل، مشغول انجام فعاليتهایی میباشند، شایسته است که سهم آنان به نحو احسن در فعالیت های اقتصادی واجتماعی تعيين گردد. 
خانم شیرخانی با تأکید بر طرح آموزش کارآفرینی زنان روستایی وتوانمند سازی آنان گفتند زمینه‌سازی جهت مشارکت اجتماعی و اقتصادی بیشتر زنان در راستای طرح توسعه پایدار روستایی است .  
یک روستا در استان به عنوان پایلوت انتخاب می شود و برنامه آموزش و توانمندسازی در منطقه اجرا و نتایج آن مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار می گیرد.  
مدیر شرکت دانش¬بنیان مستقر در پارک علم و فناوری ایلام و تولید کننده دستگاه پشم¬ریسی خانگی 
نیز گفت : با همکاری مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری ایلام نسبت به تهیه و تنظیم پروپوزال آموزش و توانمندسازی زنان روستایی اقدام،و دراسرع وقت نسبت به ارائه پروپوزال آموزش و توانمندسازی به دفتر امور زنان و خانواده استانداری ایلام اقدام می نمایند.
ایشان همچنین گفتند : با بهره¬گیری از کتاب توسعه کارآفرینی (برنامه توانمندسازی و تسهیل¬گری کسب و کار) ویژه زنان ، مباحث کارآفرینی و مرتبط با آن را آموزش داده ، وهمچنین نسبت به آموزش موضوعات فنی و نحوه کار با دستگاه پشم¬ریسی خانگی آموزش¬های لازم را به زنان مخاطب ارائه می  نماید

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است