استانداری ایلام

شیرخانی مدیرکل امور زنان وخانواده استانداری

بازدید مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری از مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی استان

بازدید مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری از مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی استان

بازدید مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری از مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی استان

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری و معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان از مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی استان بازدیدکرد.
مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری بازدیدی با حضور معاونت امور اجتماعی استان  با هدف معرفی مراکز تخصصی بهزیستی استان ( خانه سلامت دختران – خط 123 اورژانس اجتماعی – مرکز دیدار بچه های طلاق ) که در راستای شناسایی- جذب – پذیرش – ساماندهی و توانمند سازی دختران در معرض آسیب های اجتماعی و خانواده ها فعالیت می نمایند انجام پذیرفت.
در این راستا خانم شیرخانی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گفت: اورژانس اجتماعی نقش مهم و تأثیرگذاری در انجام مداخلات و بحران های فردی و اجتماعی دارد.
ایشان همچنین گفتند: خشونت های خانگی جزء مهمترین مشکلات اجتماعی روز محسوب میگردند. مدیرکل دفتر امور زنان وخانواده استانداری تصریح کرد: در حال حاضر دختران و زنان اصلی ترین قربانی خشونت های خانگی می باشند وباید تغییرجدی واساسی تری درتربیت فرزندان در خانواده ها
توسط والدین به ویژه مادران به عمل آید ، واگر می خواهیم شاهد کاهش خشونت در
خانه ها باشیم باید قوانین و لوایح جدیدی در حمایت از دختران و زنان درقوانین اساسی کشور تصویب و به اجرا در آیند .
در ادامه محمودی معاون امور اجتماعی بهزیستی به ارائه گزارش کامل از وضعیت موجود و
خشونت های خانگی و اقدامات تخصصی متعدد ارائه شده به دختران وخانواده پذیرش شده در مراکز بهزیستی پرداخت .وی اضافه کرد: این مراکز ، خانه های امنی برای افرادی که مورد خشونت خانگی واقع شده و نیازمند دریافت حمایت های روانی – اجتماعی می باشند محسوب می گردند . وطی سه شیفت کاری صبح – عصر و شب فعالیت می نمایند .
لازم به ذکر است : در طی این بازدید فضای فیزیکی مراکزو امکانات خوابگاهی و اداری مورد بازدید قرار گرفت. با مقیمان حاضر در قسمت خوابگاهی مصاحبه به عمل آمد و در پایان ازکارشناسان شاغل در این مراکز با اهداء لوح سپاس تجلیل به عمل آمد

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است