استانداری ایلام

کارگروه استانی نظارت بر امور حسابرسی شهرداریهای استان ایلام برگزار گردید

کارگروه استانی نظارت بر امور حسابرسی شهرداریهای استان ایلام برگزار گردید

کارگروه استانی نظارت بر امور حسابرسی شهرداریهای استان ایلام برگزار گردید

کارگروه استانی نظارت بر امور حسابرسی شهرداریهای استان ایلام برگزار گردید
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام گفت: در راستای اجرای سیاست‌های عمومی دولت و به منظور تحقق اصل تمرکز زدایی و تسهیل در اجرای وظایف و ماموریت‌های محوله از جمله مواد ( 22 ) و (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری‌ها و به منظور اجرایی نمودن دستورالعمل "نحوه استفاده از خدمات موسسات حسابرسی در شهرداری‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه  ابلاغی وزیر محترم کشور،کارگروه استانی نظارت بر امور حسابرسی شهرداریهای استان ایلام در مورخ 6/9/1401 برگزار گردید
مهندس منصوری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام در ادامه بیان نمود : در راستای اجرای نمودن دستورالعمل کارگروه استانی نظارت بر امور حسابرسی شهرداریها ، بررسی فنی وتخصصی به عمل آمده از گزارش حسابرسی سال 1400 شهرداریهای دهلران ، سرابله ، میمه ، آبدانان ، توحید ، مورموری ، ماژین ، شباب ، سراب باغ ، چشمه شیرین ، مهر، آسمان آباد و بلاوه و همچنین صورتهای مالی و تفریغ بودجه مطابق مفاد و شرح وظایف کارگروه استانی مربوط به شهرداریهای استان بررسی و در جهت ایجاد وحدت رویه پیشنهادات و راهکار برای بهبود و حل مشکلات در راستای مفاد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها ، تبصره 3 ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری ، داراییهای نامشهود فاقد اطلاعات ، ثبت دفاتر مالی و دارییهای ثابت مفاد ماده 47 آیین نامه مالی شهرداریها ،  موجودی  کالا و مواد نزد انبار بصورت عینی ، حسابها و اسناد دریافتی / پرداختی  و همچنین عملیات تنخواه گردانهای شهرداری و هزینه های فاقد مبنا و روش صحیح و رعایت مفاد ماده 68 قانون شهرداریها مصوب و به شهرداریها ابلاغ گردید .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است