استانداری ایلام

اطلاعیه مصاحبه آزمون استخدامی

اطلاعیه مصاحبه آزمون استخدامی

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                          بسمه تعالی

 

                                                                                                          (اطلاعیه)

      به اطلاع آندسته از  پذیرفته شدگان محترم دو یا سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری ایلام که اسامی آنها جهت دعوت به انجام مصاحبه تخصصی بر اساس برنامه زمانبندی در پایگاه اطلاع رسانی  استانداری ایلام به شرح جدول زیر درج  گردیده است می رساند، در زمان مراجعه در صورتی که مدارک مربوط به رتبه  اول تا سوم  مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی ، رتبه اول تا سوم برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی، مقالات علمی پژوهشی شامل؛ نشریات چاپ شده معتبر داخلی و خارجی و علمی ترویجی ، مقالات چاپ شده در کنفرانس ها و همایش های معتبر ملی نمایه شده در و همایش های بین المللی ، کتاب های تألیفی یا ترجمه شده و کسب مقام در جشنواره های علمی ویا هنری، مدارک زبان بین المللی معتبر را دارا می باشند، ضمن آمادگی برای مصاحبه، مدارک را برای تحویل در روز مصاحبه همراه داشته باشند.

زمان مصاحبه: بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از تاریخ 15/02/1400 تا تاریخ 17/02/1400

مکان مصاحبه: ایلام - بلوار تعمیرکاری - خیابان فدائیان اسلام- ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی

 

                                                                               جدول برنامه زمانبندی مصاحبه