استانداری ایلام

فرم ها و فایل ها

کاربران گرامی در این بخش میتوانند فرم ها و فایل های مورد نیاز خود را دریافت نمایند
عنوان توضیحات تاریخ ثبت فایل پیوست
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 1398/10/16 09:16 دریافت اینفوگرافی
مواد 91 و 92 قانون مدیریت مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری 1398/10/16 09:17 دریافت اینفوگرافی
مواد 13 و 14 مواد 13 و 14 قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 1398/10/16 09:18 دریافت اینفوگرافی
دریافت گزارشات مردمی دریافت گزارشات مردمی در بازرسی استانداری 1398/10/16 09:23 دریافت اینفوگرافی