استانداری ایلام

شرح وظایف

اهم شرح وظایف مشاور استاندار در امور روحانیت  

  • تعمیق ارتباطات،ارتباط با مراجع عالیقدر،علماء بلاد،فرهیختگان حوزوی،حوزه های علمیه و مجامع روحانی
  • اطلاع رسانی و ارائه گزارش عملکرد دولت در حوزه های اقتصادی،سیاسی از طریق ارائه گزارش حضوری 
  • برگزاری همایش روحانیت 
  • ارتباط علمی و دریافت نظرات فرهیختگان حوزوی 
  • برگزاری جلسات مستمر و ثابت با نخبگان حوزوی