استانداری ایلام

لیست شماره تماس حوزه استاندار

لیست شماره تماس حوزه استاندار

 

شماره مستقیم

فکس

داخلی

حوزه استاندار

08433332263

08433335579

 -----

دفتر روابط عمومی

08433336776

08433336776

1318

دفتر امور بانوان و خانواده

08433334925

08433334925

1268

دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی

08433335200

08433341096

1554

هسته گزینش

08433337466

08433337466

1557

پدافند غیرعامل

08433345006

08433345006

-----