استانداری ایلام

گروههای دفتر امور شهری و شوراها

 

آموزشي پژوهشي :

*      برگزاري دوره هاي آموزشي

*      ارائه آموزشهاي لازم به كاركنان شهرداري جهت ارتقاء شغلي و بهبود كارايي

*      انجام سفرهاي آموزشي براي شهرداران

*      توزيع كتب آموزشي و منابع آموزشي

*      انجام دوره هاي غير حضوري

*      اخذ پيشنهاد پژوهشي شهرداريها

*      طرح پژوهش در شوراي پژوهش

*       معرفي پژوهش به سازمان شهرداري ها دهياريها كشور

 

امور اداری و استخدامی:

*      صدور احکام کارگزینی شهرداران

*      تعیین اضافه کار ماهیانه شهرداران

*      پیگیری صورتجلسات شورای ادارای و استخدامی شهرداریها

*      تمدید مجوز نیروهای قراردادی شهرداریها

*      پیگیری استخدام فرزندان شهید و جانباز شاغل در شهرداریها

*      پیگیری استخدام عمومی شرداریها

*      پیگیری احکام بازنشستکان

*      پیگیری هزینه کفن و دفن و ازدواج فرزندان شاغل و و بازنشسته شهرداریها

*      پیگیری نامه های مختلف بر اساس دستور مقام مافوق

*      پیگیری طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان شهرداریها

*      بررسی احکام کارگزینی کارکنان پیمانی- رسمی- قراردادی شهرداریها

*      پیگیری مأموریت شهرداران از دستگاه مبدأ

*      تشکیل جلسات طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداریها

*      انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان شهرداریها و تعیین درصد ارزشیابی و ابلاغ به شهرداریهای مربوطه

 

 

حقوقي درآمد:

*      نظارت بر انعقاد قراردادهاي شهرداريها با اشخاص حقيقي يا حقوقي

*      رسيدگي به شكايات مردم و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي از شهرداريها

*      نظارت بر امور حقوقي و قضايي شهرداريها در دعاوي له و يا عليه شهرداريها

*      صدور دستورالعملها و تعليمات لازم به شهرداريها جهت ايجاد هماهنگي در تهيه طرحهاي مميزي و وصول عوارض نوسازي

*      پاسخگويي به مسائل مطروحه در رسانه‌هاي همگاني پيرامون شهرداريها و سازمان­هاي وابسته حسب مورد

*      حمايت از شهرداران در مقابل وقوع خسارتهاي ناشي از انجام مسئوليتهاي قانوني

*      انجام امور اداري در خصوص معرفي نمايندگان وزارت كشور در كميسيون­هاي مقرر در قوانين مرتبط با امور شهرداري (بند 20 ماده 55 ، ماده 77 و 100 قانون شهرداري)

*      بررسي و اعلام نظر پيرامون طرحهاي تملك املاك واقع در مسير طرحهاي عمراني شهرداريها پس از تصويب شوراهاي اسلامي شهرها (قانون تملك املاك مصوب سال 58)

*      بررسي طرح­هاي عمراني شهرداري­ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنين طرح‌هائيكه از محل اعتبارات عمراني كشور انجام مي‌گيرد .

*      نظارت بر مكانيزه كردن سيستم هزينه و درآمد شهرداريها

*      مطالعه و بررسي در مورد منابع درآمدي شهرداري‌هاي به منظور ارائه خط‌مشي و اتحاد روشهائي در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري‌ها و خودكفائي آنها