استانداری ایلام

بازدید دکتر بهرام‌نیا استاندار ایلام از پارکینگ بزرگ اربعین