استانداری ایلام

بازدید معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار ایلام از منطقه سرطاف و سطح شهر ایلام