استانداری ایلام

میز خدمت الکترونیک

میز خدمت الکترونیک

 

میز خدمت الکترونیکی استانداری ایلام

متقاضی محترم پس از تکمیل فرم اولیه کد احراز هویت به شماره تلفن همراه شما ارسال و با وارد کردن کد مربوطه صفحه ثبت درخواست برای شما باز می شود که از این طریق می توانید نسبت به بارگذاری متن درخواست و پیوست های آن بصورت فایل اقدام نمایید . در اینصورت  درخواست شما در اولین فرصت توسط اپراتور دبیرخانه  ثبت شده و شماره نامه و کد رهگیری برای پیگیری درخواست برای شما ارسال می گردد.

                                                                                  

                                       ثبت درخواست الکترونیکی

 

                                       پیگیری درخواست الکترونیکی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدمات امور اجتماعی:

1- ارتقاء وضعیت سازمانهای مردم نهاد

2- صدور مجوز پروانه تاسیس سازمانهای مردم نهاد

3- پیگیری صدور مجوز پروانه تاسیس سازمانهای مردم نهاد

3- تمدید پروانه تاسیس و فعلیتهای سازمانهای مردم نهاد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدمات امور سیاسی انتخابات

1- رسیدگی به شکایات انتخابات

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    سایر خدمات