استانداری ایلام

طهماسبی مدیر کل اجتماعی فرهنگی استانداری گفت:

شروع بکار ۳واحد تسهیلگری وتوسعه محلی در شهرستان ملکشاهی

شروع بکار ۳واحد تسهیلگری وتوسعه محلی در شهرستان ملکشاهی

‍ شروع بکار ۳واحد تسهیلگری وتوسعه محلی در شهرستان ملکشاهی
طهماسبی مدیر کل اجتماعی فرهنگی استانداری گفت:باپیگری وتاکید مکرر استاندارمحترم در راستای کمک به مناطق کمتر برخوردار استان   ۳واحد تسهیلگری وتوسعه محلی با کمک سازمان های مردم نهاد بومی شهرستان  ملکشاهی با اعتباری به مبلغ ۱۵۰۰میلیون ریال با رعایت پروتکل های بهداشتی شروع بکار خواهند کرد.
طهماسبی افزودند:واحدهای تسهیلگر با هدف پیشگیری، کنترل وکاهش آسیبهای اجتماعی درراستای افزایش تاب آوری اجتماعی وکاهش خشونت و شیوه های مقابله با کرونا ویروس با کمک اساتیدروانشناسی وجامعه شناسی وحوزه بهداشت   در شهرستان ملکشاهی ازهفته آینده شروع بکار خواهند  کرد.
طهماسبی ابراز امیدواری کردندباعنایت به اهمیت ونیاز مبرم به کاردرمحلات  انشاالله با حمایت استاندار محترم وپیگیری های معاون محترم سیاسی امنیتی اجتماعی بتوانیم در سال جاری تعداد واحد های تسهیلگر را دراستان افزایش دهیم.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است