استانداری ایلام

شیرخانی مدیر کل امور بانوان استانداری

انعقاد تفاهم نامه فی مابین دفتر امور زنان و خانواده و مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی مناطق ( سبزی آباد – بانبور و کارخانه نمک ) ایلام

انعقاد تفاهم نامه فی مابین دفتر امور زنان و خانواده و مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی مناطق ( سبزی آباد – بانبور و کارخانه نمک ) ایلام

انعقاد تفاهم نامه فی مابین دفتر امور زنان و خانواده و مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی مناطق ( سبزی آباد – بانبور و کارخانه نمک ) ایلام  
در راستای گسترش و اشاعه اصول متعالی و بشر دوستانه و حمایت از زنان سرپرست خانوار ، بد سرپرست و زنان مجرد بالای 40 سال در مناطقی از شهر ایلام (  سبزی آباد ، بانبور و کارخانه نمک ) تفاهم نامه ای فی مابین دفتر امور زنان و خانواده استانداری  و دفتر تسهیل گری و توسعه محلی منعقد گردید . همکاری دو طرف جهت کاهش آسیب های اجتماعی ،  برگزاری جلسات مشترک بصورت ماهانه  در دفتر امور بانوان و خانواده ، شناسایی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست جهت توانمند سازی آنان و  ایجاد مشاغل خانگی ، شناسایی آ سیب های فرهنگی و اجتماعی زنان محله به منظور افزایش تاب آوری آنان از مهمترین بندهای این تفاهم نامه بود .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است